திருக்குறள் 315 345 & 320 பெரிய பட்டம் படிச்சியே பிற உயிர்கள் படும் துன்…

#திருக்குறள் 315 345 & 320

பெரிய பட்டம் எல்லாம் படிச்சியே பிற உயிர்கள் படும் துன்பத்தை உணராவிட்டால் அறிவில்லை

7.2.2007

https://youtu.be/CJuO5TWbx_I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0154266
Visit Today : 53
Total Visit : 154266

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories