குடும்ப தலைவன் வியாபார அறிவு உணர்வில் உதயமாகும் – வெற்றி தருவது அருள் – …

அருள் பெற்ற குடும்பத்தலைவன் வியாபார அறிவு உணர்வில் உதயமாகும் – வெற்றி தருவது அருள் அதை சேகரித்து தருவது புண்ணியம் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153707
Visit Today : 88
Total Visit : 153707

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories