படுக்கையில் மல ஜலம் – பிள்ளைகள் வேண்டுதல் சீக்கிரம் சாகனும் – கிழவி வேண்…

படுக்கையில் மல ஜலம் – பிள்ளைகள் வேண்டுதல் சீக்கிரம் சாகனும் – கிழவி காப்பாற்றுன்னு வேண்டுதல் – சகித்துக்கொண்டு முதியவருக்கு சிவ தொண்டுசெய்தால் அவனுக்கு நல்ல சாவு 23.1.2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

Visit Today : 22
Total Visit : 171780

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories

Exit mobile version