சைவம் – பல உயிர்கள் பாவி என்று சாபம் தண்டனைகுட்பட்டவன் – அருள் செய்யமாட்…

மிருகாதி – மிருக குணம் – ஏன் சித்தர் பூஜையில் சைவம் – பல உயிர்கள் பாவி பாவி என்று சாபம் தண்டனைகுரியவன் – அருள் செய்யமாட்டார்கள் – விமோச்சனம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

Visit Today : 27
Total Visit : 171785

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories

Exit mobile version